Home > Products

32-міліметрові алмазні свердла для твердої породи для видобутку вугілля

Just fill in the form below, click submit, you will get the price list, and we will contact you within one working day. Please also feel free to contact us via email or phone. (* is required).

  • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

    2020-6-8 · для видобутку з нього оксиду титану 2619 00 95 00 - - відходи, ... 2701 12 10 00 - - - вугілля для коксування 2701 12 90 00 - - - інше 2701 19 00 00 - - вугілля кам’яне інше 2701 20 00 00 - брикети, котуни та аналогічні види ...

    Get Price
  • КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

    2014-6-9 · Методи та пристрої для діагностики дефектів біморфних п’єзоелектричних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 'Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування ...

    Get Price