Home > Products

Матриці для нанесення алмазних ущільнювачів CVD Nano

Just fill in the form below, click submit, you will get the price list, and we will contact you within one working day. Please also feel free to contact us via email or phone. (* is required).

  • Програма конференції | Нанорозмірні системи ...

    Використання штучних нейронних мереж для прогнозування трибологічних властивостей сталей С. А. Беспалов, В. М. Уваров Беспалов С. А. С3-04

    Get Price
  • Інститут Проблем Матеріалознавства ім.І.М ...

    Застосування комплексу 'Тензор' для дослідження Cu-Cr матеріалів для контактів вакуумних вимикачів Хоменко О.І., Хоменко О.В. (2010) Електричні контакти та електроди, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.181-189

    Get Price